Onvoldoende kennis over gezonde voeding

Senioren zijn zeer goed gemotiveerd om gezond te leven. Niet alleen om ziekte en problemen te voorkomen, maar ook om beter te kunnen omgaan met ouderdomskwalen. Helaas ontbreekt het vaak aan goede informatie en adviezen.

60% van de  65-plussers heeft naar eigen zeggen onvoldoende kennis over gezonde voeding en 40% senioren willen weten hoe ze heel gericht kunnen bewegen en sporten. 56% van alle ouderen leest de informatie die op verpakkingen van voedselproducten staat, niet of nauwelijks. Dit blijkt uit een groot gezondheidsonderzoek onder 65-plussers, georganiseerd door de Unie KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

De Unie KBO bepleit een landelijke gezondheidscampagne voor 65-plussers. De gezondheidswinst evenals de besparingen op zorgkosten liggen bij deze doelgroep voor het oprapen. Meer bewegen, betere voeding, gerichte voorlichting over valpreventie, voorkomen van oogaandoeningen door preventieve oogscreening en het voorkomen van medicijnvergiftiging kunnen senioren veel leed en de overheid vele honderden miljoen besparen.

bron: Unie KBO

Nationaal Grieponderzoek

Minder dan de helft van de Nederlanders weet hoe besmetting te voorkomen

  • Nederland onderschat de ernstige gevolgen die griep kan hebben 93% van de Nederlanders weet niet dat jaarlijks tussen de 1000 en 2000 mensen overlijden aan de gevolgen van de ziekte
  • Ook wordt griep regelmatig verward met een onschuldige verkoudheid 27% van de Nederlanders zegt het afgelopen jaar griep te hebben gehad terwijl officieel maar 10% van de bevolking besmet was met het influenzavirus. Dat blijkt uit het Nationale Grieponderzoek van Roche, uitgevoerd door onderzoeksbureau Flycatcher (voortgekomen uit de Universiteit van Maastricht)
  • Kennis over griep verontrustend 74% van de bevolking denkt dat er ieder jaar minder dan 500 mensen sterven aan de gevolgen van de ziekte. En gevraagd naar de symptomen gelooft 51% van de Nederlanders dat een loopneus bij griep hoort terwijl dit nu juist typerend is voor een verkoudheid. Ook weet 80% van de bevolking niet dat binnen een paar uur heel ziek worden alleen kenmerkend is voor de griep.  Arts-viroloog Charles Boucher (UMC Utrecht): ”Nederland heeft onvoldoende kennis over griep en dat is verontrustend. Griep kan ernstige, zelfs dodelijke gevolgen hebben. Het is dus belangrijk echte griep te herkennen.”
  • Onwetendheid over voorkomen besmetting Hoe besmetting met het griepvirus is te voorkomen is ook maar bij weinig mensen bekend.  45% van de Nederlanders is ervan overtuigd dat gezond eten en het slikken van vitaminepillen voldoende bescherming biedt.  Ook is 49% ervan overtuigd dat men door een goede ventilatie griep kunt ontlopen terwijl deze maatregel bij lange na niet afdoende is.  Dat het vermijden van besmette personen de beste manier is om besmetting te voorkomen weet 46% van de bevolking
  • Risico En hoewel een goede gezondheid de kans op griep kleiner maakt, is dit voor mensen met een verhoogd risico onvoldoende.  Voor ruim 3,5 miljoen Nederlanders is de ziekte extra gevaarlijk. Zij lopen een grotere kans op complicaties, een behandeling in het ziekenhuis of zelfs op overlijden. Extra risico lopen mensen die ouder zijn dan 65 jaar, een hartaandoening, astma, COPD of diabetes (suikerziekte) hebben. Ook voor mensen met een chronische nierziekte of een verminderde weerstand kan griep extra gevaarlijk zijn
  • Liever een pijnstiller dan naar de huisarts 78% van de Nederlanders neemt geen contact op met de huisarts als ze vermoeden griep te hebben. 60% van de mensen neemt een “paracetamolletje” om erger te voorkomen. 28% denkt dat een antibioticumkuur de oplossing is terwijl dit alleen werkt tegen infecties veroorzaakt door bacteriën, niet door een virus. Onder de dekens en uitzweten wordt door 77% van de bevolking nog steeds gezien als de beste remedie om snel te herstellen
  • Virusremmers De griepprik wordt door 84% van de ondervraagden gezien als de maatregel om griep te voorkomen. Tegelijkertijd gelooft 40% van de mensen dat vaccinatie de kans op griep slechts met de helft of minder verkleint. 72% van de Nederlanders is er niet van op de hoogte dat antivirale middelen de complicaties van griep kunnen voorkomen, op het moment dat de ziekte eenmaal heeft toegeslagen.

Arts-viroloog Boucher: ‘De conclusies uit het Nationaal Grieponderzoek vormen een serieus signaal. Echte griep is lang niet zo onschuldig als men aanneemt. Het is belangrijk dat mensen voor wie echte griep een risico vormt, zorgen voor een goede bescherming’

Hartslagoverzicht

Rustig fietsen
Hartslag: 50 a 60% Hfmax
Vooral vetverbranding
Effect: fit blijven, hart versterken
De hele dag vol te houden

Licht tempo fietsen
· Hartslag: 60 a 70% Hfmax
· Meer vet- dan koolhydratenverbranding
· Effect: afvallen, fit blijven, basisconditie
· Enkele uren vol te houden

Stevig tempo
· Hartslag: 70 a 85% Hfmax (tot het omslagpunt)
· Bijna alleen koolhydraten, aerobe verbranding (met zuurstof)
· Effect: conditieverbetering, training hart-long-spier systeem voor het verbranden van koolhydraten
· 30 a 90 minuten vol te houden

Voluit gaan
· Hartslag: 85 a 90% Hfmax
· Koolhydraten zowel anaerobe als aerobe verbranding
· Effect: conditie, melkzuurdrempel (je kunt langer deze inspanning aan en herstelt daar ook sneller van)
· 30 sec tot enkele minuten vol te houden

Puur sprinten
· Hartslag: 90 a 100% Hfmax
· Anaerobe koolhydraten verbranding
· Effect: geen?
· 10 a 20 seconden vol te houden

De Hartslagmeter

Een handig instrument bij het sporten want de hartslag is een maat voor de fysieke inspanning. Maar hoe gebruikt u zo’n hartslagmeter, wat is het ‘omslagpunt’ en is een hartslagmeter ook nuttig voor de fietsforens?

Waarvoor gebruik je een hartslagmeter? Met een hartslagmeter meet u de mate van fysieke inspanning. Ruwweg zijn er 5 verschillende inspanningen te onderscheiden. Bij elke inspanning hoort een bepaalde hartslag. Met een hartslagmeter kunt u dus controleren welke inspanning u verricht. Dat is belangrijk als u een bepaald effect met het fietsen nastreeft. Hfmax, staat voor percentage van de maximale hartslag.

Omslagpunt Het omslagpunt is de hartslag waarbij het lichaam over gaat van aerobe verbranding van koolhydraten (met zuurstof) naar anaerobe verbranding van koolhydraten (zonder zuurstof). Bij anearobe verbranding komt er melkzuur vrij waardoor uw benen verzuren.  Een inspanning met anearobe verbranding houdt u maar korte tijd vol. Door onder het omslagpunt te blijven voorkomt u dat uw benen verzuren.

Hoe bepaal ik mijn maximale hartslag en omslagpunt? Dat kunt u het beste laten bepalen door een sportarts en het liefst 1 á 2 keer per jaar omdat deze waarden veranderen. Het bepalen van de waarden gebeurt door middel van een test waarbij je op een hometrainer zit, de weerstand om de paar minuten wordt verhoogd en u met constante snelheid blijft fietsen (dat wordt dus steeds zwaarder).

De weerstand wordt net zo lang verhoogd totdat u het niet meer volhoudt. Het resultaat van de test is een grafiek waarbij het vermogen tegen de hartslag is uitgezet. De maximale hartslag is de hartslag waarbij u het niet meer volhoudt (volle sprint). Het omslagpunt is de waarde waarbij de grafiek een knik vertoont